Mikroskop 

                  Meranie: zvarov, závitov, rádiusov a uhlov